بروزرسانی: 15-5-1402
برنامه آموزشی

کارشناسی
> راهنمای واحدهای درسی کارشناسی معماری
> برنامه هشت ترمی کارشناسی معماری

 

کارشناسی ارشد
> برنامه چهار ترمی پیشنهادی 98-7-13

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-